Публічне управління в молодіжній сфері

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В МОЛОДІЖНІЙ СФЕРІ – діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення державної молодіжної політики, дотримання вимог законодавства з питань молоді, здійснення загальнодержавних стратегій, національних, регіональних та місцевих молодіжних програм, до якої згідно з установленими нормами залучаються представники інститутів громадянського суспільства та бізнесу. Участь молодіжних організацій вважається обов’язковою та реалізується завдяки створенню консультативно-дорадчих структур. Важливого значення набуває підтримка органами влади розроблених молодими людьми проектів та заходів шляхом надання фінансової, матеріально-технічної допомоги та залучення професіоналів. Молодіжна сфера не належить до галузевих, а охоплює широке коло питань: від освіти та зайнятості до дозвілля та участі в суспільному житті. В публічній сфері може бути сформований молодіжний сектор у вигляді структурованої системи органів, відповідальних за формування й реалізацію молодіжної політики та підпорядкованих їм закладів, установ, підприємств, організацій.

© Бородін Є.І.

Site Footer