Публічне управління у сфері культури

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ – цілісна система спеціально організованого управління, яке здійснюється відповідними суб’єктами – органами державного управління, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями, що визначають політику у сфері культури, забезпечують нормативно-правове регулювання відносин у цій сфері та впливають на процеси розвитку культури з метою підвищення ефективності функціонування її як системи в цілому, так і окремих складових.

© Карлова В.В.

Site Footer