Публічне управління соціальним розвитком

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ – цілеспрямований вплив з боку держави та суспільних інституцій на процеси, зорієнтовані на горизонтальну, мережеву взаємодію (уряду, бізнесу, громадянського суспільства), завдяки якій суспільні суб’єкти спрямовуються на певні бажані та корисні цілі соціального розвитку з метою досягнення цілей соціальної політики, а саме розв’язання соціальних проблем, що виникають, підвищення рівня та якості життя населення, забезпечення соціального вирівнювання тощо.

© Карамишев Д.В.

Site Footer