Публічне адміністрування у сфері освіти

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ – регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами управлінська діяльність виконавчих органів публічної влади, що спрямована на дотримання законів та інших нормативно-правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень і надання встановлених законами адміністративних послуг у сфері освіти.

© Лукіна Т. О.

Site Footer