Публічне адміністрування у сфері національної безпеки

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ – регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного управління у сфері національної безпеки, що зосереджується на втіленні в життя директив, розпоряджень, наказів з метою підвищення ефективності функціонування системи забезпечення національної безпеки.

© Абрамов В.І.

Site Footer