Публічне врядування

ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ – організація управлінської діяльності суб’єктів публічної влади та громадянського суспільства, що забезпечує самокерованість (самоврядність) суспільної системи та її розвиток у певному, спільно визначеному напрямі. Метою П.в. є підвищення ефективності та результативності управління суспільним розвитком, що досягається завдяки залученню заінтересованих сторін (стейкхолдерів) до формування і реалізації відповідних публічно-управлінських рішень.

© Науменко Р.А.

Site Footer