Публічна політика у сфері суспільної консолідації

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СУСПІЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ – цілеспрямована діяльність суб’єктів такої політики, що ґрунтується на публічному узгодженні інтересів, спрямованих на зміцнення, об’єднання, згуртованість осіб, соціальних груп, організацій, спільнот, послаблення або нівелювання конфронтаційних процесів з метою досягнення поставленої суспільної мети.

© Скуратівський В.А.

Site Footer