Публічна політика щодо внутрішньо переміщених осіб

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ЩОДО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ – діяльність органів публічного врядування щодо вироблення та реалізації політичних рішень, спрямованих на розв’язання суспільно значимих проблем внутрішньо переміщених осіб, а саме: забезпечення реалізації прав та свобод на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту, соціальну адаптацію та інші права, визначені Конституцією та законами України.

© Статівка Н.В., Гордієнко Є.П.

Site Footer