Публічна політика у сфері соціально-трудових відносин

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН – комплекс заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого впливу на кожен з елементів соціально-трудових відносин та систему в цілому, що здійснюється державними установами, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями з метою забезпечення реалізації права людини на працю та соціальний захист. Заходи публічної політики мають подвійний характер: вони можуть бути як активними, що заздалегідь підвищують рівень соціально-трудових відносин, так і пасивними, спрямованими на виправлення негативних наслідків неврегульованих соціально-трудових відносин.

© Жадан О.В.

Site Footer