Публічна політика у сфері соціальної інтеграції

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ – політика органів публічного управління з метою поєднання складових частин соціуму, встановлення оптимальних зв’язків між відносно самостійними мало пов’язаними між собою соціальними об’єктами (індивідами, групами, соціальними класами, організаціями, державами) і перетворення їх у єдину, цілісну систему, в якій її частини узгоджені та взаємозалежні на основі спільних цілей, інтересів.

© Скуратівський В.А.

Site Footer