Публічна політика у сфері регулювання доходів населення

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ – комплекс заходів і норм законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, що здійснюється державними установами, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями з метою стабілізації доходів населення та їх зростання залежно від зміни соціально- економічних умов розвитку суспільства. П.п.с.р .д.н. спрямована на створення умов, що сприяють нормальному відтворенню населення і його розвитку.

© Жадан О.В.

Site Footer