Публічна політика у сфері гуманітарних прав

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ГУМАНІТАРНИХ ПРАВ – політика органів публічного управління щодо забезпечення реалізації гуманітарних прав у широкому та вузькому розумінні: гуманітарних прав у широкому розумінні (або право прав людини), що включають індивідуальні права і свободи, які стосуються статусу та захисту прав і свобод людини та громадянина, включаючи і правову відповідальність у цій сфері; гуманітарних прав у вузькому розумінні, які стосуються унормування індивідуальних прав і свобод людини та громадянина у гуманітарній сфері суспільства (сфера освіти, науки, культури, релігії, охорони здоров’я, фізкультури і спорту і т. ін.).

© Скуратівський В.А.

Site Footer