Публічна політика у сфері захисту соціальних прав

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ –

вироблення і реалізація політики на засадах партнерської взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів у разі делегування їм публічних повноважень, спрямованих на забезпечення реалізації сукупних прав індивіда у соціальній сфері, що полягають у юридичній можливості набуття ним соціальних благ від держави за настання певних умов, володінні, користуванні та розпорядженні ними та їх захисті або вчиненні певних дій у соціальній сфері.

© Скуратівський В.А.

Site Footer