Публічна політика у сфері відновлення історичної пам’яті

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ – цілеспрямовані заходи органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства щодо виявлення, збереження, утвердження в суспільній свідомості пам’яті про найбільш значущі для відтворення й життєдіяльності нації події та процеси минулого в інтересах націє- і державотворення.

© Карлова В.В.

Site Footer