Публічна політика забезпечення якості освіти

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ – процес регулювання відносин і узгодження дій між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства при виробленні вимог і забезпеченні умов досягнення визначених національними освітніми стандартами критеріїв та показників якості освіти як системи, процесу і результату.

© Лукіна Т. О.

Site Footer