Публічна політика забезпечення економічної безпеки

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – цілеспрямована діяльність держави та інших суб’єктів господарської діяльності стосовно ліквідації (нейтралізації, зменшення) сукупності небезпек, загроз, ризиків і викликів економічній безпеці з метою досягнення суспільних цілей в економічній сфері життєдіяльності суспільства.

© Чернятевич Я.В.

Site Footer