Публічна політика у сфері цифрової економіки

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ – курс дій органів влади, спрямований на підтримку розвитку цифрової економіки та на використання її можливостей для забезпечення сталого розвитку країни в ХХІ ст. Цифрова економіка – це економічна діяльність, що здійснюється з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій. Публічна політика в цій сфері передбачає глибоку взаємодію уряду з професійною спільнотою, цифровим бізнесом, інститутами громадянського суспільства. Кабінет Міністрів України схвалив у січні 2018 р. “Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018-2020 роки”. Програми розвитку цифрової економіки є в більшості країн ЄС, вже в 2018 р. планується створити єдиний цифровий ринок Європейського Союзу.

© Кілієвич О.І.

Site Footer