Публічна політика у сфері природокористування

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ – сукупність політичних, економічних, соціальних, фінансових та інших відносин між органами влади, населенням, громадськими організаціями та бізнес-структурами, що виникають у зв’язку з використанням для потреб людини земельних, водних, біологічних, повітряних та мінерально-сировинних ресурсів і навколишнього природного середовища як екосистеми у цілому. Цілями П.п.с.п. є охорона, відтворення, економічно та екологічно ефективне використання природних ресурсів, забезпечення чистоти довкілля, стимулювання переходу на природозберігаючі технології, міжнародне екологічне співробітництво, забезпечення сталого розвитку держави, збереження її природного багатства для майбутніх поколінь.

© Клиновий Д.В.

Site Footer