Психологічний механізм прийняття державно-управлінських рішень

ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ – система психологічних процесів, спрямованих на реалізацію завдань державного управління з урахуванням психологічних закономірностей взаємодії між учасниками цих процесів. Функціонування П.м.п.д.-у.р. припускає такі дії суб’єкта державного управління, які викликають в об’єкта поведінкову та соціальну активність, вольові та емоційні реакції. Психологічний механізм прийняття рішень в сфері державного управління побудований на теоретичних засадах психології особистості, має комплексний характер та включає розумовий, ментальний, вольовий, емоційний і захисний механізми. Між сукупностями визначених механізмів виникають стійкі позитивні та негативні зв’язки, які поєднуються в типологічні групи, притаманні суб’єктам державного управління. Більшість складових П.м.п.д.-у.р. має множинні зв’язки з показниками, які визначають особливості професійного мислення державних службовців.

© Воронов О.І.

Site Footer