Процеси публічного адміністрування

ПРОЦЕСИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ – 1) сукупність логічно пов’язаних між собою адміністративних та управлінських дій, здійснюваних суб’єктами публічного адміністрування у певній послідовності й комбінації та спрямованих на досягнення мети; 2) поділяються на первинні та похідні; одно- та багатоступінчасті; швидкоплинні і тривалі; повні і неповні; регулярні та нерегулярні; своєчасні і запізнілі і т. ін.; 3) справляють вплив на систему для переведення її в новий стан чи для підтримки її в якомусь установленому режимі; 4) сукупність дій людини, яка забезпечує досягнення бажаного результату, кінцевої мети; 5) відображають динамічну, діючу, практичну сутність діяльності суб’єктів публічного адміністрування при прийнятті рішень, організації діяльності, контролі та нагляді, участі, залученні громадськості в умовах глобалізації суспільного життя, навчання, підготовки та перепідготовки кадрів, досягнення національних цілей, розвитку суспільства і т.ін.

© Драгомирецька Н.М.

Site Footer