Публічна адміністрація

ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ – 1) сукупність суб’єктів (насамперед органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування), головним завданням яких є забезпечення виконання Конституції та законів України (організаційна інституційна складова); 2) адміністративна діяльність, яка здійснюється цією адміністрацією в інтересах суспільства (процедурна складова).

© Дубенко С.Д.

Site Footer