Проектно-орієнтоване управління стратегічним розвитком територіальних громад

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – функціонування в реальному часі системного комплексу підходів, технологій, інструментів та інституцій, у межах якого реалізується цілеспрямована діяльність із стратегічного розвитку територіальних громад з опорою на проект як провідний інструмент програмованого досягнення встановлених цілей при методологічній та координаційній підтримці з боку місцевих органів влади за участю відповідних спеціалізованих інституцій (агенція регіонального розвитку, регіональний проектний офіс, центр розвитку місцевого самоврядування, інвестиційні, фандрайзингові та грантрайтингові агенції, проекти й фонди міжнародної технічної допомоги, науково-навчальні установи тощо).

© Шаров Ю.П.

Site Footer