Пропаганда політична

ПРОПАГАНДА ПОЛІТИЧНА – форма суспільної комунікації, спрямована на поширення політичних ідей (світогляду, теорії, твердження, фактів, аргументів, чуток та інших відомостей) з метою їх упровадження в суспільну свідомість, формування певних політичних поглядів і уявлень та впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи чи політичної позиції. Пропаганда зазвичай розповсюджується через різні засоби масової інформації, щоб сформувати обраний результат суспільної думки.

© Кальниш Ю.Г.

Site Footer