Програмно-цільовий метод бюджетування

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТУВАННЯ – система видатків за певними програмами лише серед тих органів публічного управління, установ або організацій, які відповідають цільовим показникам. Організація економічного співробітництва та розвитку визначає програмно-цільовий метод як процес бюджетування, що забезпечує зв’язок виділених коштів із вимірюваними результатами.

© Миколайчук М.М.

Site Footer