Проект публічно-приватного партнерства

ПРОЕКТ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА – особлива інвестиційна модель у рамках договірної або інституційної форми ППП, при використанні якої суб’єкти (партнери) публічного та приватного секторів економіки поділяють між собою вартість, ризики та винагороду під час надання послуг публічної сфери кінцевим споживачам за найбільш економічно вигідним співвідношенням “ціна – якість” або при створенні господарських організацій корпоративного типу, спеціально уповноважених на реалізацію конкретного проекту П.п.-п.п.

© Сороченко А.В.

Site Footer