Програмно-цільовий метод

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД – метод управління бюджетними коштами, що забезпечує планування та виконання бюджету на середньострокову перспективу, орієнтований на досягнення конкретної мети відповідно до встановлених пріоритетів. Увага зосереджується не лише на існуючих ресурсах, а й на тому, як найефективніше використати бюджетні кошти з метою отримання найкращих результатів.

© Васильєва Н.В.

Site Footer