Провадження дисциплінарне

ПРОВАДЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНЕ – 1) урегульована нормами права діяльність уповноважених суб’єктів щодо вирішення питання про дисциплінарну відповідальність за допущене правопорушення; 2) сукупність стадій та дій, спрямованих на виявлення дисциплінарного правопорушення, його оцінку та застосування дисциплінарного стягнення чи припинення провадження.

© Гришко Є.М.

Site Footer