Програма гідної праці

ПРОГРАМА ГІДНОЇ ПРАЦІ – сукупність положень програмного значення, опрацьованих та поданих Міжнародною організацією праці (МОП) на основі Декларації МОП про основні принципи і права у сфері праці 1998 р. та розвинених на основі Декларації МОП про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації 2008 р., в яких творчо розвиваються міжнародні трудові стандарти та розкривається зміст основних принципів і прав у сфері праці (свобода асоціації та реальне визнання права на ведення колективних переговорів; скасування всіх форм примусової чи обов’язкової праці; реальна заборона найгірших форм дитячої праці; недопущення дискримінації в галузі праці та занять).

© Древаль Ю.Д.

Site Footer