Проблема суб’єктності та спроможності в публічному управлінні

ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТНОСТІ ТА СПРОМОЖНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – суперечність між здатностями суб’єкта публічного управління (державного, самоврядного, громадського) до адекватної, системної, компетентної, мотивованої, усвідомленої та відповідальної управлінської дії і об’єктивними гуманітарними, соціальними, культурними, політичними, економічними, інституційними, правовими, організаційними, технічними та іншими можливостями чи умовами її здійснення, унаслідок якої реалізується міра ефективності управління суспільними процесами.

© Загорський В.С.

Site Footer