Принципи стратегічних комунікацій

ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНИХ КО-МУНІКАЦІЙ – основоположні ідеї, засади, правила, що є підґрунтям для поведінки всіх суб’єктів стратегічних комунікацій та учасників комунікативного процесу й інформаційних відносин, діяльність яких регулюється законодавством України: кваліфікованого керівництва, правдивості (відповідності реальному стану справ), масштабності, системності, діалогу, скоординованості дій, цілеспрямованості, оперативності, неперервності, послідовності, багатоканальності.

© Сивак Т.В.

Site Footer