Принципи публічного адміністрування у сфері освіти

ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ – основоположні ідеї, вихідні засади адміністративної діяльності, що сформульовані у вигляді певних наукових положень і закріплені в нормативно-правових документах, які регулюють практичну діяльність органів публічної влади у сфері освіти. П.п.а.с.о. є: принципи законності та легітимності діяльності, об’єктивності ухвалення та виконання рішень і процедур, узгодженості дій різних органів публічного адміністрування, оптимального витрачання ресурсів, гуманістичності та людиноцентризму, соціального партнерства.

© Лукіна Т. О.

Site Footer