Принципи публічного управління

ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ – фундаментальні, базові засади, що відображають найбільш загальні стійкі риси законів і закономірностей управління, яких необхідно додержуватися в управлінській діяльності. Принципи як поняття теорії управління зумовлюються певними законами і одночасно відображають сутність та реальність процесів управління. Вони є результатом наукового пізнання, формулюються людьми, їх склад і зміст залежать від ступеня дослідженості закономірностей та управлінських відносин.

© Приходченко Л.Л.

Site Footer