Принципи побудови інноваційної діяльності системи органів публічної влади

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ – сукупність провідних теоретико-прикладних положень (правил), які складають основу для конструювання концептуальної моделі інноваційної діяльності системи органів публічної влади.

© Попов С.А.

Site Footer