Принципи забезпечення економічної безпеки

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКО-НОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – підходи у сфері публічного управління, що визначають можливості забезпечення економічної безпеки держави, зокрема: пріоритет прав і свобод людини і громадянина; верховенство права під час забезпечення економічної безпеки; додержання балансу економічних інтересів особи, сім’ї, суспільства, держави; своєчасність і адекватність заходів захисту національних економічних інтересів реальним та потенційним загрозам; чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні економічної безпеки держави; пріоритет договірних (мирних) заходів у вирішенні як внутрішніх, так і зовнішніх конфліктів економічного характеру; інтеграція системи національної економічної безпеки із системою міжнародної економічної безпеки; використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів забезпечення економічної безпеки.

© Чернятевич Я.В.

Site Footer