Принципи державної стратегії зниження ризиків та пом’якшення наслідків НС і мінімізації економічних збитків

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НАСЛІДКІВ НС І МІНІМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ – мінімізація людських жертв унаслідок НС (принцип вищого пріоритету людського життя); мінімізація шкоди здоров’ю людей, що потрапили в зону НС (принцип пріоритету здоров’я людини); мінімізація уражуючої дії на навколишнє природне середовище (принцип екологічного імперативу); мінімізація збитків культурній спадщині нації (принцип захисту культурної спадщини). Принципи управління державною стратегією зниження ризиків та пом’якшення наслідків НС і мінімізації економічних збитків: оптимізація витрат (передбачає урахування балансу витрат-вигод та ризику); регіональний імператив (передбачає урахування регіональних особливостей); національна консолідація (передбачає поєднання інтересів та розподіл відповідальності між державним, регіональним та місцевими рівнями, між державними органами, приватним підприємництвом та неурядовими громадськими організаціями); свідомий вибір ризику (передбачає визначення права окремих людей та організацій іти на свідомий ризик життєдіяльності в місцях підвищеного ризику та самостійно нести відповідальність за право власного вибору, якщо це не стосується права інших людей).

© Клименко Н.Г.

Site Footer