Принципи демократичного врядування

ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ (визначені за ініціативи Комітету Ради Європи з питань місцевої та регіональної демократії та Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи в 2007 р. у місті Валенсія (Іспанія)) – відповідність вимогам та очікуванням громадян; чесне проведення виборів, репрезентативність та участь; ефективність і результативність; відкритість та прозорість; верховенство права; етична поведінка; компетентність і потенціал; інноваційність та відкритість до змін; сталий розвиток, спрямованість на тривалі результати; раціональне управління фінансами; права людини, культурна багатогранність та соціальна взаємодія; відповідальність. Отже, демократичне врядування – це набір принципів і практик, що сприяють ефективному публічному управлінню та адмініструванню, дотриманню демократії та сталого розвитку держави через законодавчо унормовану процедуру взаємодії держави з органами місцевого самоврядування, приватним та громадським секторами, передбачаючи при цьому рівність, прозорість і взаємовідповідальність за прийняте рішення та його реалізацію.

© Васильєва О.І.

Site Footer