Принципи гендерної політики в публічному управлінні

ПРИНЦИПИ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – вихідні положення, які мають характер умови та реалізуються в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії у владних структурах, що спрямована на забезпечення гендерної рівності й утвердження гендерної паритетності в органах влади на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

© Воронько Л.О.

Site Footer