Призначення на посаду державного службовця

ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ – взаємо- погоджений адміністративний акт між громадянином і державним органом в особі керівника чи уповноваженої особи, що юридично фіксує зарахування громадянина на відповідну посаду державної служби. Передумови призначення на посаду закріплюються у відповідних законах демократичних держав і здебільшого передбачають проходження конкурсу та випробувальний строк перебування на посаді. В Україні також рішення про призначення на посаду державної служби приймається за результатами конкурсу, а суб’єкт призначення може встановити випробування з метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді із зазначенням його строку до шести місяців. При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, публічно складає Присягу державного службовця.

© Газарян С.В.

Site Footer