Правові акти публічного управління

ПРАВОВІ АКТИ ПУБЛІЧНОГО УП-РАВЛІННЯ – документи та вольові владні дії органів публічного управління, здійснювані ними на основі і на виконання законів у процесі виконання функцій державного управління та місцевого самоврядування, що спрямовані на встановлення (зміну, припинення) правових норм чи на виникнення (припинення, зміну) конкретних правовідносин.

© Плахотнюк Н.Г.

Site Footer