Правові імунітети в публічному управлінні

ПРАВОВІ ІМУНІТЕТИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – зумовлені певним правовим статусом пільги та привілеї, які виявляються у вивільненні окремих суб’єктів публічного управління від виконання визначених Конституцією чи законами обов’язків та несення відповідальності. Їх метою є забезпечення виконання публічних соціально-значущих функцій. П.і.п.у. є багатоманітними. Розрізняють за такими критеріями: за сферою їх реалізації (міждержавні та внутрішньодержавні); за характером (матеріально-правові та процесуально-правові); за об’єктом імунітету (наприклад особиста недоторканність, судовий імунітет тощо). П.і.п.у. не мають абсолютного характеру, оскільки у визначених випадках імунітет може бути обмежено або скасовано з дотриманням певних вимог.

© Рогова О.Г.

Site Footer