Правозастосовна діяльність

ПРАВОЗАСТОСОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ –

правова форма діяльності держави в особі правозастосовних органів (центральних та місцевих органів виконавчої влади, суду, прокуратури та ін.), а також їх посадових осіб, яка полягає в розгляді і вирішенні індивідуальних справ, що мають юридичне значення, а також забезпечує безперервність процесу здійснення нормативно-правових приписів шляхом наділення одних учасників правових відносин суб’єктивними правами, а інших – юридичними обов’язками.

© Дубенко С.Д.

Site Footer