Правовий статус публічних службовців

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ – посада в органах державної влади, що утворюється відповідно до Конституції України, з певним колом обов´язків щодо виконання та забезпечення завдань і функцій держави, віднесених до повноважень даного органу, грошове утримання на якій здійснюється за рахунок державного бюджету. Основними критеріями класифікації державних посад є дотримання службових прав, обов’язків, обмежень, заборон, гарантій соціального і правового захисту та юридичної відповідальності.

© Грай М.П.

Site Footer