Правова форма публічного управління

ПРАВОВА ФОРМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ – юридично оформлена дія (правові акти, юридично значущі дії) органу публічної влади (державного органу, органу місцевого самоврядування) або його представника (посадової особи), що здійснюється в межах його компетенції і приводить до юридичних наслідків. Основні види правової форми: засновницька, правотворча, правозастосувальна, контрольна.

© Дубенко С.Д.

Site Footer