Правова політика

ПРАВОВА ПОЛІТИКА – цілеспрямований вплив держави, що ґрунтується на комплексі правових цінностей, принципів, теорій, концепцій і спрямований на розвиток суспільних відносин, побудову громадянського суспільства і правової держави через удосконалення системи права.

© Гришко Є.М.

Site Footer