Права публічних службовців

ПРАВА ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ – надана та гарантована державою шляхом закріплення в нормах Конституції України, законах України та інших нормативно-правових актах міра можливої (дозволеної) поведінки публічних службовців з метою реалізації завдань і функцій держави та місцевого самоврядування.

© Грай М.П.

Site Footer