Потенціал сталого розвитку територій

ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ – сукупність наявних ресурсів і потенційних можливостей їх відтворення і зростання, що здатні забезпечити стабільну збалансованість параметрів процесів розвитку територій в їх динамічному русі.

© Бобровська О.Ю.

Site Footer