Постіндустріальне суспільство

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО – стадія суспільного розвитку, що приходить на зміну індустріальному суспільству. Суспільство, в економіці якого пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів до виробництва послуг, проведення досліджень, організації системи освіти і підвищення якості життя. В основі такого поділу – передусім рівень розвитку техніки і суспільний поділ праці.

© Ребкало В.А., Семьоркіна К.О.

Site Footer