Послуги адміністративні

ПОСЛУГИ АДМІНІСТРАТИВНІ –

1) форма публічно-сервісної діяльності адміністративного органу, спрямованої на забезпечення необхідних умов для реалізації суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів та/або на виконання визначених законами обов’язків фізичної або юридичної особи, що здійснюється за заявою цих осіб і офіційним результатом якої є адміністративний акт відповідного органу; 2) результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

© Невмержицький О.І.

Site Footer