Порівняльний аналіз

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ – 1) один із загальних методів пізнання, метод зіставлення двох і більше об’єктів, ви-ділення в них спільного і відмінного з метою класифікації та типології; 2) методологічний інструмент, який розширює можливості розуміння опису та моделювання процесів і змін у різних державах, сферах, галузях тощо відповідно до умов реальності певних концепцій, цілей і т.ін.

© Балабаєва З.В.

Site Footer