Портальні технології

ПОРТАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ – технології, які забезпечують розвиток єдиного інформаційного простору в рамках порталу та дають змогу організувати використання множини інформаційних ресурсів і управління інформаційними потоками. Портал є комплексним технологічним рішенням, що забезпечує доступ до користування контентом та сервісами засобами уніфікованого інтерфейсу із загальною політикою авторизації й розмежування прав користувачів.

© Карпенко О.В., Осьмак А.С.

Site Footer